پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

یک شعر از سوسانا رکوئلمه د بیسو/برگردان از محسن عمادی

از تنهایی‌های بزرگ و عمیقاز غم‌های ژرف و بی‌اساساز اندوه‌هایی که گلو را می‌فشارنداز رویاهای آبستن از بی‌زمانیاز پرسش‌هایی ابدی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید